Hvad Betyder Frise?

Billede: Pixabay, Tama66

Frise er et udtryk, der bliver brugt i bygningskunst, mere specifikt er det den del af hovedgesimsen, der er mellem hovedbjælken og kransen på en bygning.

Det bliver især brugt meget i Grækenland, hvor man ser det i den doriske orden, i den joniske orden og den korintiske orden. I den doriske orden bliver den vist gennem metoper og triglyffer, hvor den i den joniske og korintiske orden dekoreres den med relieffremstillinger og zoforos (billedbæreren).

Man kan også nemt finde frise indenfor langs med det øverste bælte i bygninger. I den romerske kejsertid bliver det meget almindeligt at pynte frise med indskrifter, trofæer, guirlander og andre ornamenter.

Op igennem tiden ser man mindre og mindre til frise, blandt andet fordi man begyndte at sætte søjler og buer sammen. I den romerske tid ser man kun brugen af frise og kommer man op til gotikken, så er den slet ikke at se mere.

Heldigvis kom renæssancen som genoptog de klassiske søjleordninger og frise kom igen på banen med et fokus på romerske forbilleder. 

Ligeså snart du ser et vandret ornamentbælte, så bliver det faktisk betegnet som et frise. Også selvom det ikke har de fuldstændige klassiske træk. Man kan tage Thovaldsens Museum som eksempel. Her bliver udsmykningen rundt på den øverste del af bygningen betegnet som frise-lignende.

Du læser denne tekst, som er udarbejdet, fremstillet og skrevet, for at tilgodese Perlen Odense. Der kan du, udover mange andre ting, finde marguerit øreringe.

Relaterede nyheder