Hvad Er Borgerrettigheder? Kend Dine Borgerrettigheder

Billede: Jumpstory

Rettigheder. Et enkelt ord, som bare kan have så afgørende betydning for kvaliteten af det enkelte menneskes liv. Borgerrettigheder afgør nemlig, hvad du har ret til som borger i det enkelte land. 

Dine borgerrettigheder er ikke universelle rettigheder, som menneskerettigheder på mange måder er det. Borgerrettigheder er derimod en form for aftale, som er bundet op på lovgivningen for det enkelte land. Derfor kan borgerrettigheder både ændre sig i det enkelte land, samt du kan opleve forskelle op borgerrettighederne lande imellem.

Borgerrettigheder - Her er er de grundlæggende

Som borger i et demokratisk samfund har du oftest en lang række rettigheder. De mest basale er givet via landets forfatning - eller grundlov om man vil. Som borger i Danmark har du følende grundlovssikrede rettigheder:

 • Ytringsfrihed
 • Beskyttelse af privatlivets fred
 • Religionsfrihed
 • Ret til beskyttelse mod bagtalelse og tilsvining
 • Forsamlingsfrihed
 • Foreningsfrihed
 • Bevægelsesfrihed
 • Valgret
 • Valgbarhed
 • Ret til at forsvare dit land mod trusler udefra
 • Ligeberettigelse
 • Ret til at blive stillet for en dommer efter pågribelse

Derudover har du som borger i Danmark fået en lang række yderligere rettigheder, siden den første Grundlov blev indført. Disse rettigheder er for eksempel, at du har ret til behandling af sygdom indenfor en fastsat tidsfrist og lignende rettigheder, som er bestemt og fastsat af den danske lovgivning.

Med ret kommer også pligt. Du har som borger i Danmark derfor også en række pligter. Disse er, at du har pligt til at overholde landets love, undervisningspligt, pligt til at betale skat, værnepligt og pligt til at du påtager dig borgerligt ombud - altså at du deltager i demokratiet.

Borgerrettighederne er som nævnt ikke de samme i alle lande, så du kan godt opleve nationale forskelle, samt alt efter om du har statsborgerskab i det enkelte land.

Tak for støtten

Vi takker avXperten for støtten til dette indlæg. Find et gigantisk udvalg af elektronik som fx et smart mobil air condition anlæg, kabler i alle typer, smartwatches og meget, meget mere på avXpertens webshop. 

Relaterede nyheder