Hvad Er Et Parlament?

Billede: Jumpstory

Der findes en lang række forskellige styreforme i verden i dag. I flere af de lande hvor demokrati indgår på et eller andet niveau, finder du parlamenter.

Blandt disse er Storbritannien, Danmark og selvfølgelig også unioner som EU. Få styr på hvad et parlament er her, hvor vi gennemgår de karakteristika, som kendetegner et parlament.

Parlament - Den lovgivende forsamling

Et parlament er den forsamling, som laver lovene i de pågældende lande. Et parlament kaldes derfor for en lovgivende forsamling.

I de fleste lande er et parlament en folkevalgt forsamling - altså en repræsentation af folket. Den grundlæggende tanke bag et parlament er, at dens sammensætning skal afspejle befolkningens sammensætning i forhold til uddannelse, erhverv, religiøs og etnisk sammensætning.

I Europa kan parlamenter spores helt tilbage til middelalderen. Her var det dog ikke en folkerepræsentation på samme måde som i dag, da kongemagten i mange af landene var så absolut, at parlamentet oftest bestod af personer med høj social status - som adelige eller af kongen udvalgte.

I Danmark kaldes parlamentet for Folketinget. Her består den lovgivende forsamling af de 179 folkevalgte medlemmer, som vælges med højst fire års mellemrum.

I Folketingssalen er der også plads til medlemmerne af regeringen, som ikke nødvendigvis også behøver være medlemmer af Folketinget.

Blandt de mest kendte parlamenter i verden er Storbritanniens, som har til huse i Palace of Westminster, som er kendt for sin enestående arkitektur og ikke mindst klokketornet St. Stephens Tower, der har den berømte klokke Big Ben.

Den lovgivende forsamling i EU, EU Parlamentet, består af 705 medlemmer, som laver lovende for EU og EU-landene. Danmark har 14 medlemmer, hvilket svarer til 1,99% af parlamentet. Tyskland har med 96 parlamentsmedlemmer flest. Tysklands antal svarer til hele 13,62% af EU Parlamentet.

Tak til Formula Swiss

Til sidst takker vi Formula Swiss for deres støtte til dette indlæg. Formula Swiss tilbyder cannabidiol/CBD produkter til gode priser. 

Relaterede nyheder