Hvad Er Gensidig Forsørgerpligt?

Billede: Pixabay

Når man lever sammen i et ægteskab, så har man faktisk pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene af en eller anden grund ikke er i stand til det. Dette kan for mange betyde, at man ikke kan få bistand i form af kontanthjælp, hvilket har vækket vrede blandt visse dele af befolkningen.

Hvad er forsørgerpligt? Forsørgerpligt, der officielt kaldes gensidig forsørgerpligt, er en lov, der siger at ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden og familien. I praksis bruges denne lov mest af alt, hvis man skal søge kontanthjælp. Hvis den søgende er gift med en, der gennem sin formue og indtægt er i stand til at forsørge familien, så vil man ikke kunne få tildelt kontanthjælp.

Forsørgerpligten er en af de love, der har været livligt debatteret. Mange mener, at det har gjort livet ekstra svært for de familier, hvor en af parterne er på kontanthjælp. Der er som sådan ikke nogen måde at undgå denne pligt på.

Forsørgerpligten ophører som udgangspunkt først, når man ikke længere er et par, altså når man bliver skilt eller separeret. Under særlige omstændigheder kan man blive pålagt at fortsætte med at betale bidrag til sin tidligere ægtefælle, også selvom man allerede er blevet skilt. Dette ophører dog helt og aldeles, hvis den modtagende part vælger at gifte sig igen.

Relaterede nyheder