De 17 Verdensmål For Bæredygtig Udvikling

Billede:

På FN’s årlige generalforsamling tilbage i september 2015 vedtog alle verdens nationer den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde. Planen består af 17 verdensmål og 169 delmål, som verdens lande i fællesskab skal forsøge at løse inden 2030.

Med planen satte FN en fælles kurs om en bæredygtig fremtid for hele verdens befolkning. FN har søsat en lignende plan før tilbage i 2000, hvor verdens ledere aftalte at arbejde mod en bedre verden og satte nogle konkrete mål, der skulle nås inden 2015.

Selvom man ikke nåede at opfylde alle målene, skete der store fremskridt på alle områder. F.eks. er andelen af verdens befolkning, der lever i ekstrem fattigdom, faldet med 68 procent siden 1990. Der er ligeså mange drenge som piger, der nu starter i grundskole, globalt set er antallet af nye hiv-smittede faldet med 40 procent siden 2000, og i samme periode har man oplevet 58 procent færre malaria-dødsfald.

Arbejdet med de 17 verdensmål, som blev vedtaget i 2015, stræber dog ikke kun mod at formindske problemer, men at løse dem helt. Herunder kan du få et overblik og alle 17 verdensmål.

Verdensmål #1: Afskaf fattigdom

Alle former for fattigdom skal afskaffes i verden.

Verdensmål #2: Stop sult

Der skal ikke længere være nogen i verden, som sulter. Vi skal opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

Verdensmål #3: Sundhed og trivsel

Vi skal i fællesskab sørger for et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse

Alle skal have lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring.

Verdensmål #5: Ligestilling mellem kønnene

Der skal opnås ligestilling mellem kønnene, hvorfor kvinder og pigers rettigheder og muligheder skal styrkes.

Verdensmål #6: Rent vand og sanitet

Vi skal sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at det bliver forvaltet på en bæredygtig måde.

Verdensmål #7: Bæredygtig energi

Alle skal have adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en rimelig pris.

Verdensmål #8: Anstændige job og økonomisk vækst

Vi skal sørge for at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst samt fuld og produktiv beskæftigelse og sikre anstændigt arbejde til alle.

Verdensmål #9: Industri, innovation og infrastruktur

Der skal bygges robust infrastruktur, mens inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes og innovation understøttes.

Verdensmål #10: Mindre ulighed

Vi skal sørge for at reducere uligheden både i og mellem verdenslandene.

Verdensmål #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byer, lokalsamfund og bosættelser skal gøres inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Verdensmål #12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer.

Verdensmål #13: Klimaindsats

Der skal omgående sættes ind for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser, inden det er for sent.

Verdensmål #14: Livet i havet

Vi må sørge for at bevare og sikre bæredygtigt brug af verdenshavene og deres ressourcer.

Verdensmål #15: Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig anvendelse af økosystemer på landjorden samt fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Verdensmål #16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Fredelige og inkluderende samfund skal støttes, og vi skal give alle adgang til retssikkerhed samt opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Verdensmål #17: Partnerskaber for handling

Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal revitaliseres og skal have flere og bedre midler.

Tak til Curvii

Denne artikel er lavet i samarbejdet og med støtte fra Curvii. Curvii er en online modeforretning, der har specialiseret sig i plus size-tøj, og du kan bl.a. købe tøj, f.eks. en badedragt, fra lækre mærker som Zhenzi.

Relaterede nyheder