Snerydningspligt - Her Skal Du Ryde Sne

Billede: Jumpstory

Når sneen falder, så er det ikke altid sjov og ballade. Som privatperson har du nemlig en række særlige forpligtigelser i forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse. 

De fleste danskere har nok hørt om det, men hvad reglerne præcist dækker over, kan de færreste fortælle. Overholdes - eller opfyldes snerydningspligten ikke, kan man som borger få en bødestraf. Hvad snerydningspligten er, kan du se her.

Snerydningspligt - Her skal du ryde sne

Snerydningspligten siger, at du som boligejer har pligt for hurtigst muligt at sikre, at fodgængere kan færdes sikkert. Loven fortolkes således, at du som udgangspunkt skal holde stederne, hvor fodgængere færdes, ryddet for sne i tidsrummet fra kl. syv om morgenen og frem til kl. 22.00. 

Det betyder dog ikke, at man skal tage før fri fra arbejde eller holde fri for at rydde sne. Men pligten skal derudover tages for pålydende, så du skal rydde sne før og efter arbejdet, hvis det er nødvendigt, samt dette skal gøres løbende igennem resten af dagen, hvis behovet er derfor.

Er du på juleferie eller væk hjemmefra i længere tid, så skal du sørge for at indgå aftaler om snerydning på de krævede steder. Dette er ejerens pligt.

Du skal være opmærksom på, at snerydningspligten også gælder de områder, hvor for eksempel skraldemanden eller postbuddet går i forbindelse med udførelsen af deres erhverv.

Der er især et område, som kan skaffe dig problemer, hvis du ikke opfylder din snerydningspligt - og det er de fortovarealer, der støder op til din grund. Her er fortovet ud for din grund, samt 10 meter til hver side, dækket af snerydningspligten. Fortovet skal ryddes i fuld bredde indtil to meter. Sneen skal ligeledes deponeres, så den ikke er til gene for fodgængere eller trafikken. 

Din snerydningspligt gælder ikke områder, hvor andre har snerydningspligt - ej heller hvis disse er indenfor de 10 meter til hver side, som du normalt har snerydningspligt. 

Tak for støtten

Til sidst siger vi tak til avXperten for deres støtte her til indlægget. Find en smart og billig powerbank eller et nyt computerkabel på deres enorme webshop, som indeholder tusindvis af fede elektronik produkter.

Relaterede nyheder