Korrekt Affaldssortering: Undgå Disse 4 Typiske Fejl

Billede:

Affaldssortering er en borgerdyd, som langt de fleste af os meget gerne vil praktisere. Det giver mening, at vi hjælper hinanden, samfundet og klimaet ved at sortere vores affald i hjemmet, så vi mere effektivt kan skelne mellem det affald, som skal genanvendes, og det, som skal til forbrænding.

Men affaldssortering kan nogle gange være lidt svært, fordi det ikke er alle, der er helt inde i den logik, som ligger bag sorteringen.

Især disse 4 følgende fejl bliver begået af de fleste.

#1 Pizzabakken kommes i pap- og papircontaineren

En pizzabakke er lavet af pap, og derfor giver det umiddelbart god mening, at den skal smides i pap- og papircontaineren. Problemer er bare, at det skal den ikke; den skal i restaffaldet eller dagrenovation.

Grunden til dette er, at pap og papir bliver genanvendt, og de fedt- og madrester, som er på pizzabakker, kan potentielt tilføje grimme skjolder og dårlig lugt til det nye genbrugspap- og papir.

#2 Plastik med PVC kommes i plastikaffald

Plastik, der indeholder PVC hører ikke hjemme i husholdningens affaldssortering, fordi PVC indeholder klor, som er miljøskadeligt.

Plastik med PVC skal afleveres på genbrugsstationen, hvor der skelnes mellem hård PVC, som kan genanvendes, og blød PVC skal til deponi, hvor den miljøskadelige klor bliver neutraliseret af røgfiltre i forbrændingsanlæggene.

En god tommelfingerregel er, at hård PVC er plastik, som du kan bygge med såsom vandrør, tagrender og tagplader.

Blød PVC er blød plastik, som er mere standhaftigt end det fra alminde poser og emballager, f.eks. gummistøvler, regntøj, voksduge, vandslanger, vinylgulve, luftmadrasser og presenninger.

#3 Porcelæn og keramik kommes i glascontainer

Det giver umiddelbart mening at sortere porcelæn og keramik sammen med glasaffald, men glas er lavet af sand og porcelæn og keramik er primært lavet af ler. Ler og sand går ikke sammen i genanvendelsesprocessen, hvorfor porcelæn og keramik skal afleveres på genbrugsstationer eller på anviste steder for farligt affald.

#4 Gavepapir kommes i pap- og papircontainer

Denne fejl begås i stor stil ved juletid, hvor de danske hjem bugner af gavepapir.

Gavepapir må ikke sorteres sammen med det øvrige papiraffald, men skal derimod til restaffald, fordi almindeligt gavepapir faktisk er en blanding af papir og plast. Gavepapiret er nemlig ofte belagt med en fin folie og glimmer eller andet julet.

I genanvendelsesprocessen er det ikke godt at sammenblande papir og plastik, så hvis der er gavepapir med i et bundt pap og papir, er der stor sandsynlighed for, at bundtet bliver kørt til forbrænding i stedet for genanvendelse.

Tak for støtten

Denne artikel er lavet med støtte fra avXperten, hvilket vi gerne vil sige dem mange tak for. AvXperten er en af Danmarks bedste online forhandere af elektronik og AV-udstyr som f.eks. kabler af typen Display Port til HDMI.

Relaterede nyheder